• English
  • Soomaali
  • Svenska
  • العربية
  • فارسیDina erfarenheter och perspektiv kring kris

Studier har visat att samhällen som är tätt sammankopplade och har goda kommunikationskanaler klarar sig bättre under kriser. Människor som själva har upplevt kriser eller krig har ofta praktisk kunskap om hur man överlever eller anpassar sig i svåra situationer. 

Denna kunskap kan vara ovärderlig för att hjälpa andra att bättre förbereda sig inför liknande situationer. Dessa erfarenheter och perspektiv vill vi försöka förstå och ta vara på för att bättre stärka Malmös och vårt gemensamma beredskap. Vår gemensamma styrka är beroende av varje Malmöbors erfarenheter och perspektiv.

Om du själv har varit med om samhällskriser eller krig kan du kort dela med dig av dina erfarenheter i denna digitala undersökning som går att genomföra på flertalet språk. Undersökningen tar 4-5 minuter att genomföra, du är givetvis helt anonym och dina svar behandlas konfidentiellt enligt GDPR. Tack för din tid och dina värdefulla perspektiv!

Question Title

* Jag ger mitt samtycke att påbörja undersökningen

 
12% of survey complete.

T